Next Gen SOC.


Het Next Gen SOC van Defenced is het eerste SOC in Nederland dat volledig vendor onafhankelijk is. Alle logs van alle IT-systemen worden in één overzichtelijk platform verzameld gecorreleerd en geanalyseerd. Daarnaast biedt ons Next Gen SOC de mogelijkheid om vanuit hetzelfde platform hunt en mitigerende response acties uit te voeren.

Voordelen Next Gen SOC:Vendor-onafhankelijk, geen vendor lock-in
Via dashboard realtime overzicht van alle dreigingen
Gebouwd met focus op geautomatiseerde threat detection
Inzicht in dreigingen en overzicht van het gehele IT-landschap op centrale plekFeatures Next Gen SOC:Onbeperkt aantal open interfaces en integraties mogelijk
Slimme threat intelligence en threat hunting door AI en machine learning
SOAR by design: 8x snellere detectie en tot 20x snellere response

Wat doet een Next Gen SOC
In tegenstelling tot een traditioneel SOC (Security Operations Center), die alleen bedreigingen op netwerkniveau in de gaten houdt, monitort een Next Gen SOC ook de IT-systemen, cloudplatformen en het gedrag van gebruikers in een organisatie. Op basis van machine learning en AI analyseert het Next Gen SOC geheel geautomatiseerd verschillende databronnen in relatie met elkaar en kan het op basis van deze analyses ook zelfstandig beslissingen maken.
Wat is nu de kracht van ons eigen Next Gen SOC?
Wij kunnen werkelijk elke willekeurige databron hierop aansluiten. Via toepassing van supervised en unsupervised machine learning en AI in alle logbronnen kunnen cyberdreigingen acht keer sneller worden vastgesteld en is het mogelijk om tot twintig keer sneller te reageren op een incident dan een traditioneel SOC. Met ons Next Gen SOC houd je dus grip op de digitale infrastructuren binnen jouw organisatie.


We monitoren 24/7 jouw gehele IT-omgeving op cyberdreigingen en maken een risico-analyse. We correleren data uit alle mogelijke databronnen en platformen met elkaar om de dreigingen voor uw organisatie tijdig te kunnen detecteren.
Bij Threat Intelligence gaat het om alle relevante data en kennis die een organisatie ondersteunt bij het identificeren van (nieuwe) cyberdreigingen. Waar komen de aanvallen vandaan? Welke onderdelen van mijn netwerk worden aangevallen en welke aanvalstechnieken worden toegepast?
Onze cyberexperts voeren diepgaande analyses uit op alle datastromen binnen jouw organisatie met behulp van verschillende tools, pentesting en ons uitgebreide Next Gen SOC, die AI en ML gebruikt bij analyses van datastromen.
Met behulp van Machine Learning en AI gaat onze Next Gen SOC verder waar een traditioneel SOC stopt. Door te werken via het SOAR by design principe zijn we in staat om een snelle response te doen.


Op basis van onze uitgebreide adviezen ben je in staat om de weerbaarheid van jouw organisatie tegen cyberaanvallen te verbeteren. Dit doen we in heldere taal zonder onnodig jargon. Via trainingen zorgen we ervoor dat medewerkers beter met cyberdreigingen omgaan.
Krijg real-time inzicht in alle bedreigingen in jouw netwerken via uitgebreide rapportages. Alles is overzichtelijk gespecificeerd zodat jij volledige controle houdt over de situatie.
Ondanks alle beveiligingslagen is het goed mogelijk dat er nieuwe geavanceerde malware aanwezig is binnen het netwerk: delen van achtergebleven eerdere malware aanvallen kunnen zichzelf later weer activeren. Mogelijk zijn er al hackers op uw netwerk actief zonder dat u dit weet. Onze active threat hunting speurt 24/7 naar deze dreigingen.
Via het ontwikkelen van klant- en sectorspecifieke klantcases realiseren we (extra) vroegtijdige detectie van cyberdreigingen. We beschikken over diepgaande kennis over dreigingen voor onder meer de zorg, de publieke sector de maakindustrie en overige sectoren.
{“title”:””,”content”:”rnrn”}
Blogs.

{“title”:””,”content”:”\r\n

\r\n\r\n”}


Start met een goed gesprek.