ISO 27001 Informatiebeveiliging

Is informatiebeveiliging ook belangrijk voor uw organisatie? Dan denkt u waarschijnlijk al snel aan ISO 27001, een internationaal erkende norm voor informatiebeveiliging. Deze norm beschrijft de eisen voor het opzetten, implementeren, beheren en continu verbeteren van een Information Security Management System (ISMS).

ISO 27001Bij Defenced zijn we trots op het feit dat we deze certificering hebben behaald. Het is een krachtig instrument dat ons helpt om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen, en tegelijkertijd ondersteunt het ons om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Het ISO-projectteam van Defenced heeft in recordtempo bergen verzet om te voldoen aan de normering. Ondanks de intensieve maanden hebben we ook veel plezier gehad (maar dat hoeft ISO niet te weten!). De combinatie van plezier en de kennis en vaardigheden van de projectleden zorgt ervoor dat we met een positief gevoel terugkijken op dit traject.

Naast dat we onze eigen ISO certificering recent hebben behaald, begeleiden wij ook onze klanten bij het behalen en behouden van hun certificering.

ISO 27001 tips

Heeft uw organisatie ook plannen om ISO 27001 te implementeren? We delen graag een aantal tips om dit op een doeltreffende manier aan te pakken:
 1. Begrijp de norm
  Neem de tijd om de eisen en best practices van ISO 27001 grondig te bestuderen. Zorg ervoor dat u een goed beeld heeft van de doelstellingen, het toepassingsgebied en de vereisten van de norm.

 2. Stel een projectteam samen
  Benoem een team van interne medewerkers met relevante kennis en betrokkenheid bij informatiebeveiliging. Zorg voor een goede mix van technische, operationele en managementvaardigheden binnen het team.

 3. Voer een initiële risicobeoordeling uit
  Identificeer en evalueer de huidige staat van informatiebeveiliging binnen uw organisatie. Voer een grondige risicobeoordeling uit om de zwakke punten en risico’s te identificeren die moeten worden aangepakt.

 4. Stel een implementatieplan op
  Ontwikkel een gedetailleerd plan dat de stappen, activiteiten en mijlpalen voor de implementatie van ISO 27001 beschrijft. Bepaal de benodigde middelen, tijdlijnen en verantwoordelijkheden om het proces soepel te laten verlopen.

 5. Betrek de gehele organisatie
  Zorg ervoor dat alle relevante afdelingen en belanghebbenden betrokken zijn bij het certificeringstraject. Informeer medewerkers over het belang van informatiebeveiliging en creëer bewustwording en betrokkenheid op alle niveaus.

 6. Implementeer passende beheersmaatregelen
  Pas de vereiste beveiligingsmaatregelen en controles toe die relevant zijn voor uw organisatie. Zorg ervoor dat er passende procedures en richtlijnen zijn om de risico’s aan te pakken en de informatiebeveiliging te waarborgen.

 7. Documenteer en beheer documentatie
  Houd alle relevante documentatie up-to-date, inclusief beleidsdocumenten, procedures, instructies en registers. Zorg voor een gestructureerd documentbeheersysteem en zorg ervoor dat medewerkers toegang hebben tot de benodigde documenten.

 8. Voer interne audits uit
  Voer regelmatig interne audits uit om te controleren of het ISMS effectief functioneert en voldoet aan de vereisten van ISO 27001. Identificeer en corrigeer eventuele tekortkomingen of non-conformiteiten.

 9. Beheer correctieve maatregelen
  Implementeer een proces voor het identificeren, vastleggen en opvolgen van correctieve maatregelen om geconstateerde afwijkingen, incidenten of verbeterpunten aan te pakken. Zorg ervoor dat corrigerende acties effectief worden geïmplementeerd.

 10. Voorbereiding op de certificeringsaudit
  Zorg ervoor dat u voldoet aan alle vereisten van ISO 27001 voordat u de certificeringsaudit aanvraagt. Voer een proefaudit uit om de gereedheid van de organisatie te beoordelen en eventuele tekortkomingen te verhelpen voordat de externe audit plaatsvindt.

Uiteraard kan Defenced u ook ondersteunen in dit traject en helpen wij u graag om de juiste mensen bij elkaar te brengen om binnen no time ISO 27001 gecertificeerd te zijn. Meer weten? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Start met een goed gesprek.