De nieuwe versie van ISO 27001: Waarom het belangrijk is en tips voor een succesvolle migratie

ISO 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging die organisaties helpt bij het opzetten en onderhouden van een effectief informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS). Deze norm is cruciaal voor bedrijven die hun informatiebeveiliging willen versterken, compliant willen blijven met regelgeving (denk aan NIS2), en vertrouwen willen opbouwen bij klanten en stakeholders.

Vorig jaar maart heeft Defenced zich als jonge organisatie voor het eerst gecertificeerd, toen nog voor de voorganger van de laatste versie. In maart 2024 heeft Defenced zich opnieuw gecertificeerd en ditmaal ook voor de nieuwe 2022 versie en daarmee een succesvol migratietraject afgerond. En daar zijn wij natuurlijk heel trots op als team!

In deze blog gaan wij kort in op ISO en de nieuwe versie, maar geven ook praktische tips voor een succesvolle migratie.

Waarom is ISO 27001 belangrijk?

In een tijdperk waarin gegevensbreuken en cyberaanvallen steeds vaker voorkomen, biedt ISO 27001 een framework dat organisaties helpt om proactief hun risico’s te beheren. Het implementeren van een ISMS conform ISO 27001 helpt niet alleen bij het beschermen van kritieke bedrijfsinformatie, maar verbetert ook het management van interne en externe bedrijfsrisico’s. Bovendien versterkt het de reputatie van een organisatie en geeft het een competitief voordeel in de markt.

De nieuwe versie van ISO 27001

Op 25 oktober 2022 is de nieuwe versie van de ISO 27001 gepubliceerd. Deze herziene versie brengt updates en verfijningen om aan te sluiten bij de veranderende technologie en dreigingslandschap. Deze nieuwe versie markeert ook een transitie periode van 3 jaar waarin organisaties uiterlijk in oktober 2025 over dienen te zijn op deze nieuwe versie. De tijd is nu daar om hier proactief opvolging op te geven indien dit nog niet het geval is.

 

Amendement klimaatverandering

Goed om te weten is dat er op 23 februari jl. een amendement is toegevoegd aan paragraaf 4.1 van de norm:
De organisatie moet bepalen of klimaatverandering een relevant onderwerp is.”

Daarnaast is een opmerking toegevoegd aan paragraaf 4.2: “Relevante geïnteresseerde partijen kunnen eisen hebben met betrekking tot klimaatverandering”.

De bedoeling van paragraaf 4.1 en 4.2 blijft onveranderd; organisaties moeten alle interne en externe kwesties overwegen die hun managementsysteem kunnen beïnvloeden. Het amendement benadrukt nu specifiek dat klimaatverandering ook moet worden meegenomen omdat het een belangrijke externe factor is die organisaties nu moeten overwegen.

Tips voor een succesvolle migratie

Nu de deadline nadert, is het van belang om op tijd te starten, zodat er nog voldoende tijd is om gecontroleerd over te gaan. Een aantal praktische tips:

  1. Begin met een Gap-Analyse: Voorafgaand aan migreren, is het belangrijk om te begrijpen waar het huidige ISMS afwijkt van de eisen van de nieuwe versie van ISO 27001. Een grondige gap-analyse kan helpen bij het identificeren van deze gebieden.
  2. Plan de migratie zorgvuldig: Stel een gedetailleerd migratieplan op waarin de verschillen zijn geïdentificeerd. Dit plan moet concrete taken, tijdslijnen, verantwoordelijkheden en benodigde middelen omvatten.
  3. Update documentatie: Herzie en update ISMS-documentatie, inclusief beleid en de procedures, om te voldoen aan de nieuwe eisen. Dit is een essentiële stap die niet alleen helpt bij compliance, maar ook bij het trainen van medewerkers over nieuwe processen.
  4. Train het team: Train medewerkers over de wijzigingen in de norm en de impact die deze kunnen hebben op hun werk. Bewustzijn en begrip zijn cruciaal voor een effectieve implementatie.
  5. Voer interne audits uit: Voer grondige interne audits uit om te verzekeren dat alle nieuwe processen effectief worden toegepast en dat eventuele tekortkomingen vroegtijdig worden geadresseerd voorafgaand aan de externe audit voor certificering.
  6. Schakel expertise in: Overweeg het inschakelen van een externe consultant die ervaring heeft met de implementatie van ISO 27001, vooral als de organisatie niet over de interne expertise beschikt.

 

Migreren naar de nieuwe versie van ISO 27001 kan een uitdagend maar lonend proces zijn. Door deze stappen te volgen, wordt ervoor gezorgd dat de organisatie niet alleen voldoet aan de norm, maar ook optimaal profiteert van een robuust en effectief informatiebeveiligingsmanagementsysteem.

Uiteraard kan Defenced u ook ondersteunen in dit traject en helpen wij u graag bij een succesvolle ISO 27001 migratie of certificering. Meer weten? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Lees hier onze vorige blog over ISO: ISO 27001 Informatiebeveiliging.

 

Start met een goed gesprek.